Lineární vedení

Lineární vedení jsou nosné prvky pro posuvný typ pohybu. Shodně jako v případě rotačních ložisek rozlišujeme, zda jsou síly přenášeny pomocí valivých či kluzných prvků. Požadavky kladené na lineární komponenty jsou stejně rozmanité jako aplikace, ve kterých jsou použity.

Lineární vedení s vnitřním oběhem kuliček

Lineární vedení s vnitřním oběhem kuliček jsou nejvíce universální a kompaktní jednotky. Tyto jednotky obsahují alespoň jeden vozík s plným počtem valivých těles (kuliček) a vodící profilovou kolejnici. Integrované pružné stěrače na čelních stranách vozíku a těsnící pásky na spodní straně vozíku zabraňující vniku nečistot. Pro zaslepení otvorů pro montážní šrouby u kolejnic slouží plastové zátky. Jednotky jsou k dispozici také v povedení se sníženou hlučností při použití rozpěrných plastových kroužků.

Lineární vedení s vnitřním oběhem válečků

Lineární vedení s vnitřním oběhem válečků má vzhledem k použití válečků nejvyšší únosnost a tuhost. Obsahuje alespoň jeden vozík s plným počtem valivých těles (válečky) a vodící profilovou kolejnici. Integrované pružné stěrače na čelních stranách vozíku a těsnící pásky na spodní straně vozíku zabraňující vniku nečistot. Pro zaslepení otvorů pro montážní šrouby u kolejnic slouží plastové, ocelové nebo mosazné zátky. Vozíky a kolejnice jsou složeny a napárovány k sobě jako standardní systém vzhledem k blízkým tolerancím a předpětí. Je možné po konzultaci používat vozíky a vedení v různých kombinacích.

Hřídelová vedení

Hřídelová vedení a kuličková pouzdra slouží pro různé oblasti použití a aplikací. Lineární kuličková pouzdra jsou dostupná v lehké, kompaktní a těžké řadě. Dosedací plochou pro pouzdra mohou být pevné, duté nebo hřídele s podpěrou. V nabídce je široká škála s velkým výběrem kuličkových pouzder s přírubou i bez příruby, kuličková pouzdra v tělese (domečku). V tomto případě jsou kuličková pouzdra v tělese již namontována. V nabídce je velké množství hřídelí (metrických, palcových) s nebo bez opracovaných konců. Hřídele s nebo bez podpěry osazené jednotkami s komplexním příslušenstvím umožňují široké spektrum aplikací.

Vedení se zkříženými válečky (miniaturní)

Vedení se zkříženými válečky se skládají z válečkové klece vložené mezi dvě kolejnice s „V-drážkou“. Válečky jsou uspořádány jeden za druhým v pravém úhlu, mohou tedy přenášet zatížení ve všech směrech. Vytváří tuhý, velmi přesný a kompaktní lineární pohyb. Vedení se zkříženými válečky je běžně použito v měřících, optických a dalších zařízeních vyžadujících vysoce přesný lineární pohyb.

Lineární vedení s plochou klecí M/V, N/O>

Lineární vedení s plochou klecí jsou používána tam, kde je požadavek na extrémně vysokou únosnost
a velmi hladký chod. Vodící systém má extrémně vysokou tuhost, vysokou přesnost a nízké tření. Vyžaduje podstatně méně prostoru než jiná lineární vedení, má však omezený zdvih. Základní provedení se skládá z dvojice

Lineární valivá tělesa

Lineární valivá tělesa jsou vhodná ve spojení s vodícími drahami, kde nabízejí dle uložení a uspořádání systému neomezenou délku zdvihu. V uzavřeném uspořádání dokáží podporovat zatížení ze všech směrů a momentů kolem všech os. Jejich nosnost je velmi vysoká a zástavbový prostor je velmi malý. Vodící systém může být předepnutý nastavením klínem (ramenem) – tak dosáhneme extrémně vysoké tuhosti předpětí. Vzhledem k tomu, že vodící prvky mají universální řadu možných nastavení, jsou tyto systémy vhodné pro řadu aplikací v obecném strojírenství. Jejich použití je vhodné zejména u vodících systémů obráběcích strojů, kde jsou požadovány vysoké přesnosti na dlouhé pojezdové vzdálenosti.

Kladičková lineární vedení

Kladičková lineární vedení jsou jednoduchá, spolehlivá a mohou být použita pro vyšší rychlosti. Jsou vhodná i pro prašné aplikace. Díky široké řadě produktů lze poskytovat výrobní řešení šitá na míru dle potřeby uživatele tak, aby bylo dosaženo jednoduché automatizace za nízkou cenu. Proces převedení automatizace výroby a související manipulace na stále těžší a těžkopádné jednotky, přináší alternativu k hledání originálních a flexibilních komponentů v podobě kladičkových lineárních systémů.

Lineární moduly

Lineární moduly (osy) jsou jednotky, kde lineární pohyb podporuje kombinace vozíku a vodící profilové kolejnice, nebo kombinace kladek s vodící lištou. Pohon je zajišťován ozubeným řemenem, nebo kuličkovým šroubem. Moduly jsou vyráběny ve standardizovaných parametrech dle jednotlivých výrobců.