Lineární vedení

Lineární vedení jsou nosné prvky pro posuvný typ pohybu. Shodně jako v případě rotačních ložisek rozlišujeme, zda jsou síly přenášeny pomocí valivých či kluzných prvků. Požadavky kladené na lineární komponenty jsou stejně rozmanité jako aplikace, ve kterých jsou použity.

Lineární vedení s vnitřním oběhem kuliček

Lineární vedení s vnitřním oběhem kuliček jsou nejvíce universální a kompaktní jednotky. Tyto jednotky obsahují alespoň jeden vozík s plným počtem valivých těles (kuliček) a vodící profilovou kolejnici. Integrované pružné stěrače na čelních stranách vozíku a těsnící pásky na spodní straně vozíku zabraňující vniku nečistot. Pro zaslepení otvorů pro montážní šrouby u kolejnic slouží plastové zátky. Jednotky jsou k dispozici také v povedení se sníženou hlučností při použití rozpěrných plastových kroužků.

Lineární vedení s vnitřním oběhem válečků

Lineární vedení s vnitřním oběhem válečků má vzhledem k použití válečků nejvyšší únosnost a tuhost. Obsahuje alespoň jeden vozík s plným počtem valivých těles (válečky) a vodící profilovou kolejnici. Integrované pružné stěrače na čelních stranách vozíku a těsnící pásky na spodní straně vozíku zabraňující vniku nečistot. Pro zaslepení otvorů pro montážní šrouby u kolejnic slouží plastové, ocelové nebo mosazné zátky. Vozíky a kolejnice jsou složeny a napárovány k sobě jako standardní systém vzhledem k blízkým tolerancím a předpětí. Je možné po konzultaci používat vozíky a vedení v různých kombinacích.

Hřídelová vedení

Hřídelová vedení a kuličková pouzdra slouží pro různé oblasti použití a aplikací. Lineární kuličková pouzdra jsou dostupná v lehké, kompaktní a těžké řadě. Dosedací plochou pro pouzdra mohou být pevné, duté nebo hřídele s podpěrou. V nabídce je široká škála s velkým výběrem kuličkových pouzder s přírubou i bez příruby, kuličková pouzdra v tělese (domečku). V tomto případě jsou kuličková pouzdra v tělese již namontována. V nabídce je velké množství hřídelí (metrických, palcových) s nebo bez opracovaných konců. Hřídele s nebo bez podpěry osazené jednotkami s komplexním příslušenstvím umožňují široké spektrum aplikací.

Vedení se zkříženými válečky (miniaturní)

Vedení se zkříženými válečky se skládají z válečkové klece vložené mezi dvě kolejnice s „V-drážkou“. Válečky jsou uspořádány jeden za druhým v pravém úhlu, mohou tedy přenášet zatížení ve všech směrech. Vytváří tuhý, velmi přesný a kompaktní lineární pohyb. Vedení se zkříženými válečky je běžně použito v měřících, optických a dalších zařízeních vyžadujících vysoce přesný lineární pohyb.

Lineární vedení s plochou klecí M/V, N/O

Lineární vedení s plochou klecí jsou používána tam, kde je požadavek na extrémně vysokou únosnost
a velmi hladký chod. Vodící systém má extrémně vysokou tuhost, vysokou přesnost a nízké tření. Vyžaduje podstatně méně prostoru než jiná lineární vedení, má však omezený zdvih. Základní provedení se skládá z dvojice

Lineární valivá tělesa

Lineární valivá tělesa jsou vhodná ve spojení s vodícími drahami, kde nabízejí dle uložení a uspořádání systému neomezenou délku zdvihu. V uzavřeném uspořádání dokáží podporovat zatížení ze všech směrů a momentů kolem všech os. Jejich nosnost je velmi vysoká a zástavbový prostor je velmi malý. Vodící systém může být předepnutý nastavením klínem (ramenem) – tak dosáhneme extrémně vysoké tuhosti předpětí. Vzhledem k tomu, že vodící prvky mají universální řadu možných nastavení, jsou tyto systémy vhodné pro řadu aplikací v obecném strojírenství. Jejich použití je vhodné zejména u vodících systémů obráběcích strojů, kde jsou požadovány vysoké přesnosti na dlouhé pojezdové vzdálenosti.

Kladičková lineární vedení

Kladičková lineární vedení jsou jednoduchá, spolehlivá a mohou být použita pro vyšší rychlosti. Jsou vhodná i pro prašné aplikace. Díky široké řadě produktů lze poskytovat výrobní řešení šitá na míru dle potřeby uživatele tak, aby bylo dosaženo jednoduché automatizace za nízkou cenu. Proces převedení automatizace výroby a související manipulace na stále těžší a těžkopádné jednotky, přináší alternativu k hledání originálních a flexibilních komponentů v podobě kladičkových lineárních systémů.

Lineární moduly

Lineární moduly (osy) jsou jednotky, kde lineární pohyb podporuje kombinace vozíku a vodící profilové kolejnice, nebo kombinace kladek s vodící lištou. Pohon je zajišťován ozubeným řemenem, nebo kuličkovým šroubem. Moduly jsou vyráběny ve standardizovaných parametrech dle jednotlivých výrobců.

Benátky nad Jizerou PUMA MB, a.s.

Pražská 707,
294 71 Benátky nad Jizerou II

Liberec PUMA MB, a.s.

Vaňurova 218/25,
460 07 Liberec III Jeřáb