Super přesná ložiska pro obráběcí stroje

Vřetenová ložiska

Vřetenová ložiska jsou kuličková ložiska s kosoúhlým stykem ve specifickém provedení. K dispozici máme čtyři řady 78 (718), 79 (719), 70 a 72. Vřetenová ložiska vyhovují aplikacím s vysokými otáčkami, kdy dochází k nízkému zvýšení teploty. Optimalizovaná vnitřní konstrukce nabízí pro tyto řady tři stykové úhly: 15°, 25°, 30°. Uvedené řady jsou dodávány v přesnostech P4 a vyšších. Základními vlastnostmi jsou vysoká rychlost, tuhost a nosnost. Ložiska jsou k dispozici s ocelovými nebo keramickými kuličkami.

Vysokorychlostní vřetenová ložiska

Vysokorychlostní vřetenová ložiska jsou k dispozici u NTN jako HSE9, HSE0, u SNR ML719, ML70, ML72. Zástavbové rozměry jsou shodné s vřetenovými ložisky u NTN 79,70. K dispozici jsou tři stykové úhly: 15°, 20°,25°. Velikost kuliček je ve srovnání se standardními vřetenovými ložisky menší. Cílem je vyhovět vysokým rychlostem. NTN provedení svírá kuličky mezi rameny s mělkou dráhou pro valivé elementy na vnitřním kroužku. Tím zajišťuje plynulý tok oleje při využití mazání vzduch- olej. Kromě toho, že je použito speciálních materiálů, povrch ložisek je upraven tak, aby prodloužil životnost ložiska. Ložiska jsou k dispozici s ocelovými nebo keramickými kuličkami.

Sady vřetenových ložisek

Sady vřetenových ložisek mohou být v kombinaci v řadách po dvou, třech nebo čtyřech, jenž se přizpůsobí požadované aplikaci. Uspořádání dvojice back-to-back (DB), nebo face-to-face dvojice (DF) umožňuje přenášet axiální a radiální zatížení v obou směrech. DB uspořádání má široký prostor mezi zátěžovými body, díky tomu zvládne velké momenty zatížení. Z tohoto důvodu je tento typ vhodnější pro použití na hlavní vřetena strojů.

Uspořádání DF nemůže přenášet tak velký moment zatížení jako provedení DB, protože přípustný úhel sklonu je větší než u DB uspořádání.

Uspořádání DT tandem zvládne radiální a velké axiální zatížení, toto uspořádání může mít axiální zatížení pouze v jednom směru. Čtyřřadé párování (typ DTBT) zajišťuje vysokou tuhost v radiálním i axiálním směru a přizpůsobí se vysokorychlostnímu provozu. Z toho důvodu je tento typ sad běžně používán v hlavních vřetenech obráběcích center. Každá sada vřetenových ložisek je vyrobena jako soubor s daným předpětím. Z tohoto důvodu je možné kombinovat ložiska stejného výrobního čísla.

Universální párování vřetenových ložisek vychází ze zvláštní techniky broušení. Při objednávání zadejte požadovaný počet ložisek, která mají být použita v kombinaci (D2 pro DB, DF a DT nebo D3 pro DBT, DFT nebo DTT. Pokud jsou dvě ložiska „D2“, je tento symbol připojen k označení ložisek. Příklad: 7010UC G D2/GNP4. U SNR je běžně použito v přídavném označení U. Příklad 7010CVUJ74.

Utěsněná vřetenová ložiska

Utěsněná vřetenová ložiska jsou kuličková ložiska s kosoúhlým stykem ve specifickém provedení s bezkontaktním pryžovým těsněním. K dispozici jsou řady 79 (719), 70, 72). Bezkontaktní krytí je použito na obou stranách ložiska a je použito speciálního mazacího tuku. Díky tomu se tato ložiska přizpůsobují vysokým otáčkám a nabízejí delší životnost. K dispozici jsou se stykovými úhly 15°, 25° a dodávány jsou ve zvláštní přesnosti P42, kdy P4 je přesnost rozměrová a P2 je přesnost chodu. Vzhledem k tomu, že jsou tato ložiska předmazaná tukem, jejich použití je přímé a snazší. K dispozici jsou s ocelovými nebo keramickými kuličkami.

Vysokorychlostní utěsněná vřetenová

Vysokorychlostní utěsněná vřetenová ložiska jsou k dispozici u NTN jako řady BNS9, BNS0 u SNR jako MLE719, MLE70, MLE72. Zástavbové rozměry jsou shodné s vřetenovými ložisky. K dispozici jsou tři stykové úhly: 15°, 20° a 25°. Velikost kuliček je menší ve srovnání se standardními utěsněnými vřetenovými ložisky a to s cílem vyhovět vysokým rychlostem. Bezkontaktní krytí je použito na obou stranách ložiska, je zde optimalizována vnitřní konstrukce a je použito speciálního mazacího tuku. Díky tomu se tato ložiska přizpůsobují vysokým otáčkám a nabízejí delší životnost. Kromě toho, že je použito speciálních materiálů, povrch ložisek je upraven tak, aby prodloužil životnost ložiska. BNS ložiska jsou k dispozici s ocelovými nebo keramickými kuličkami.

Sady vřetenových ložisek mohou být v kombinaci v řadách po dvou, třech nebo čtyřech, jenž se přizpůsobí požadované aplikaci. Uspořádání dvojice back-to-back (DB), nebo face-to-face dvojice (DF) umožňuje přenášet axiální a radiální zatížení v obou směrech. DB uspořádání má široký prostor mezi zátěžovými body, díky tomu zvládne velké momenty zatížení. Z tohoto důvodu je tento typ vhodnější pro použití na hlavní vřetena strojů. Uspořádání DF nemůže přenášet tak velký moment zatížení jako provedení DB, protože přípustný úhel sklonu je větší než u DB uspořádání. Uspořádání DT tandem, zvládne radiální a velké axiální zatížení, toto uspořádání může mít axiální zatížení pouze v jednom směru. Čtyřřadé párování (typ DTBT) zajišťuje vysokou tuhost v radiálním i axiálním směru a přizpůsobí se vysokorychlostnímu provozu. Z toho důvodu je tento typ sad běžně používán v hlavních vřetenech obráběcích center. Každá sada vřetenových ložisek je vyrobena jako soubor s daným předpětím. Z toho důvodu je možné kombinovat ložiska stejného výrobního čísla. Universální párování vřetenových ložisek vychází ze zvláštní techniky broušení. Při objednávání zadejte požadovaný počet ložisek, která mají být použita v kombinaci (D2 pro DB, DF a DT nebo D3 pro DBT, DFT nebo DTT. Pokud jsou dvě ložiska „D2“, je tento symbol připojen k označení ložisek.

Přesná válečková ložiska

U válečkových ložisek jsou válečky a oběžné dráhy v lineárním kontaktu. Díky tomu může tento typ podporovat větší radiální zatížení než ložiska s bodovým stykem. Struktura válečkových ložisek je vhodná pro vysokorychlostní provoz. Válečková ložiska použitá pro hlavní vřeteno obráběcího stroje mohou mít dvojitou nebo jednořadou konfiguraci. Některé varianty mají kuželovou díru pro nastavení vnitřní vůle ložiska. Dvouřadá válečková ložiska jsou dostupná ve dvou řadách NN a NNU a ve dvou sériích 30 a 49. Válečky uvnitř řady NN jsou vedeny na středovém lemu vnitřního kroužku. Válečky řady NNU jsou vedena na středovém lemu vnějšího kroužku. Ložiska jsou k dispozici s kuželovou dírou (umožnují nastavení vnitřní vůle ložiska) nebo se standardní válcovou dírou. Ložiska se dodávají ve dvou provedeních jako standardní s mosaznou klecí nebo vysokorychlostní. Jednořadá válečková ložiska se dodávají rovněž ve dvojím provedení jako vysokorychlostní N10HS a ultra vysokorychlostní N10HSRT6. V provedení N10HS je použita vysokopevnostní mosazná klec, zatímco provedení N10HSR mají speciálně lisované pryskyřicové klece, které mohou být použity jak pro mazání tukem, tak mazání olej-vzduch. Ekologicky šetrný typ N10HSLT6 je variantou vysokorychlostního N10HSRT6, kde může být použito pouze mazání vzduch- olej. Ložiska jsou vyráběna ve vysokých přesnostech P4 a P2.

Axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem pro hlavní vřetena

Axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem pro hlavní vřetena zahrnují série 5629 a 5620 pro vysokou axiální tuhost (stykový úhel 60°) a ložiska řady HTA U (A) vysokorychlostní párovaná ložiska pro axiální zatížení se stykovými úhly 40°a 30°. Tato ložiska se používají ve spojení s dvouřadými válečkovými ložisky NN30, NN49, nebo NNU49, (ložiska musí být volena se shodným průměrem hřídele a vnějšího průměru)

Jednořadá kuličková ložiska pro podporu kuličkových šroubů

Jednořadá kuličková ložiska pro podporu kuličkových šroubů jsou ložiska s kosoúhlým stykem 60°. Mají masivnější vnitřní a vnější kroužek, maximální možný počet malých kuliček (v porovnání se standardním ložiskem). K dispozici je otevřená a utěsněná verze, kde těsnění je pouze s lehkým kontaktem. Standardem je lisovaná pryskyřicová klec. Boční plochy ložisek jsou zarovnány a poskytují shodný výškový rozdíl mezi čelní a zadní plochou. Díky tomu ložiska shodné velikosti je možné libovolně kombinovat do DB, DBT, DTBT konfigurace a není třeba dalšího nastavení příslušného předpětí.

Dvouřadá kuličková ložiska pro podporu kuličkových šroubů

Dvouřadá kuličková ložiska pro podporu kuličkových šroubů byla navržena pro snadnou montáž kuličkových šroubů. Tato ložiska se stykovým úhlem 60° umožňují uživateli montáž s vysokou přesností P4, vysoké zatížení, nosnost, nízké tření a vysokou tuhost. Ložiska jsou k dispozici ve standardní a těžké řadě. Těžká řada má při stejném průměru hřídele použity větší elementy a tím dosahuje větších únosností. Obě řady jsou navrženy pro přenášení především axiálních sil. Kroužky ložiska jsou přizpůsobeny tak, aby bylo dosaženo předpětí definované pro montáž ložiska.

Dvouřadá kuličková ložiska pro podporu kuličkových šroubů s přírubou jsou vhodná pro montáž ložiska pomocí šroubů přímo na sousední konstrukce nebo pro radiální lokalizaci otvoru bez nutnosti další části skříně. Kromě toho drážka na obvodu umožňuje snadnější demontáž. Ložisko je vybaveno domazávacími kanály, které jsou zaslepeny závitovými kolíky. Standardně jsou obě série dodávány utěsněné na obou stranách a předmazány (většinou) pro celou životnost ložiska.

Axiálně radiální válečková ložiska pro otočně sklopné hlavy, otočné stoly

Válečková ložiska pro otočné stoly poskytují vysokou přesnost a tuhost. Přesná válečková ložiska mají integrovaný design, kde vnitřní kroužek je tvořen z kroužku tvaru L a kroužku tvaru podložky, vnějšího kroužku, dvou válečkových klecí a radiálním řádkem s plným počtem valivých těles. Snadno instalovatelná jednotka může přenášet zatížení z více směrů. Vynikající přesnost chodu, nižší provozní teplota a snížená hlučnost díky přesnosti P4.

Axiálně radiální válečková ložiska s integrovaným odměřováním

Přesná válečková ložiska s integrovaným odměřováním pro otočné stoly poskytují vysokou přesnost, tuhost s možností úhlového odměřování. Tato ložiska mají integrovaný design, kde vnitřní kroužek je tvořen z kroužku tvaru L a kroužku tvaru podložky, vnějšího kroužku, dvou válečkových klecí a radiálním řádkem s plným počtem valivých těles. Vysoce přesná stupnice je připevněna na vnitřním kroužku ložiska, odečítací hlavy jsou připevněny na vnějším kroužku ložiska. Snadno instalovatelná jednotka může přenášet zatížení z více směrů. Vynikající přesnost chodu, nižší provozní teplota a snížená hlučnost díky přesnosti P4. To vše doplněno úhlovým odměřováním.

Axiálně radiální válečková ložiska pro podporu kuličkových šroubů

Axiálně radiální válečková ložiska se skládají z vnějšího kroužku s radiální a axiálními oběžnými drahami, opěrných axiálních kroužků, vnitřního kroužku, jehlové radiální klece a axiálních válečkových klecí. Ložiska jsou k dispozici v provedení s a bez příruby k přišroubování.

Benátky nad Jizerou PUMA MB, a.s.

Pražská 707,
294 71 Benátky nad Jizerou II

Liberec PUMA MB, a.s.

Vaňurova 218/25,
460 07 Liberec III Jeřáb